Ni jiao Mark ma? Ni shi meiguo ren ma?

xie xie!

ni hao!

wo jiao Mark, ni ne?

wo jiao wo wenxin

ni shi meiguo ren ma?

wo shi Jia Na Da ren.

Ni shi Beijing ren ma?

bu shi, wo shi Shanghai ren.

Shanghai hen mei.

Wo xihuan Shanghai

Ni de zhongwen hen hao a.

Xie xie.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close